Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz

Misyon

Tarih Bölümü günümüz tarihçiliğinin birikim ve bilimsel meselelerinden haberdar, akademik etik ve değerleri özümsemiş, ulusal tarihini dünya tarihi perspektifinden ve evrensel değerler kapsamında değerlendirebilme yetkinliğine ulaşmış, uluslararası kabul gören bilimsel yaklaşım ve yöntemlerle araştırma kapasitesine sahip özgün tarihçiler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Vizyon

Tarih Bölümü, ulusal ve evrensel tarihi anlama ve anlamlandırma vizyonuna sahiptir; tarihî meselelerin nesnel bir zeminde bilimsel etik ve toplumsal barış çerçevesinde tartışılıp araştırılmasına yönelik çalışmalar yapmayı görev bilir.

Hedef

Osmanlı ve Türk tarihinin kaynaklarının okunup anlaşılmasını ve tarih disiplininin kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlarının güncellenerek sunulmasını önemseyen ve medeniyet tarihi, Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Akdeniz coğrafyalarının siyasi, iktisadi, askeri, toplumsal ve kültürel tarihleriyle ilgili derslere programında yer veren Tarih Bölümü, bu geniş ve disiplinlerarası bakış açısıyla kapsamlı bir tarih eğitimini hedefler.