Tarih Bölümü Hakkında

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü, Osmanlı tarihinin ve kaynaklarının okunması, anlaşılması ve yorumlanması için gerekli olan temel dersleri eksiksiz olarak sunmayı amaçlamaktadır. Bölümümüz, tarih disiplininin kuramsal ve metodolojik yönlerinin yanı sıra, Medeniyet Tarihi, Çağdaş Dünya Tarihi, Antik Dünya Tarihi, Avrupa Tarihi, İran, Rusya, Orta Asya, Balkan, Endülüs, Orta Doğu ve Akdeniz Dünyası Tarihi’ne de seçmeli veya zorunlu ders olarak programında yer vermektedir.

Bölümümüz, günümüz tarihçiliğinin mesele ve birikimlerinden haberdar, akademik duyarlılık ve değerleri sahiplenmiş, kendi tarihini dünya tarihi perspektifinden de değerlendirebilme yetkinliğine ulaşmış, bilimsel bir yaklaşım ve yöntem ile araştırmacı ve özgün tarihçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümümüzde her ders için sınıf mevcudu dersin verimli bir şekilde işlenmesine ve derse katılımınıza imkân tanıyacak sayıda tutulmaktadır. Öğrencilerimizin ders dışı akademik ve kültürel faaliyetlere katılımları da özellikle desteklenmektedir.

 

Neden 29 Mayıs Tarih?

  • Tarih Bölümümüzde öğrencilerimiz genel tarih bilinci kazanmanın yanı sıra tarih ilminin modern yöntemlerini ve araştırma usullerini öğrenme imkânı buluyorlar.
  • Üniversitemizin ve kütüphanemizin sağlamış olduğu akademik imkânlara ilave olarak; zengin bir akademik kadroya sahip olan bölümümüzde, ilgi alanlarınızda derinleşebilmenizi sağlamak için çok sayıda seçmeli ders almanıza olanak sağlıyoruz.
  • Gerek kadrolu öğretim elemanlarımız gerekse de misafir öğretim üyesi olarak bölümümüzde ders veren hocalarımız alanının uzmanı, saygın tarihçiler olup sadece kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili dersler vermektedirler.

 

 İş Olanakları Nelerdir?

  • Tarih Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz gerek özel sektörde gerekse de kamu hizmetinde iş olanaklarına sahiptirler.
  • Mezunlarımız, pedagojik formasyon derslerini almak koşuluyla, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî ve özel okullarda veya dershanelerde branş öğretmenliği yapabilirler.
  • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet Arşivi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediyeler vb. kamu kuruluşlarında görev alabilirler.
  • Müzelerde, kütüphanelerde, restorasyon ve restitüsyon çalışmaları yapan kurum ve şirketlerde çalışabilirler.
  • Ayrıca yayıncılık sektöründe ve belediyeler, vakıflar veya özel kişilerce kurulmuş olan kültür ve sanat kurumlarında istihdam edilme imkânına sahiptirler.