Tarih Bölümü (%30 İngilizce) Lisans Öğretim Programı

I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HIST101 Theories and Methods in History I Z 3 0 0 3 4
OTA101 Osmanlı Türkçesi I Z 4 2 0 5 6
HIST103 Cultures and Civilizations I Z 2 0 0 2 3
TAR105 İslam Tarihi I Z 3 0 0 3 4
TAR107 Orta Asya Tarihi Z 3 0 0 3 5
TAR111 Dünya Tarihine Giriş I Z 2 0 0 2 3
TURK101 Türk Dili I Z 2 0 0 2 2
EAP101 English for Academic Purposes I  Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   21 2 0 22 30
TOPLAM KREDİ   22 30
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HIST102 Theories and Methods in History II Z 3 0 0 3 4
OTA102 Osmanlı Türkçesi II Z 4 2 0 5 6
HIST104 Cultures and Civilizations II Z 2 0 0 2 3
TAR106 İslam Tarihi II Z 3 0 0 3 4
TAR108 Türk İslam Devletleri Tarihi Z 3 0 0 3 5
TAR112 Dünya Tarihine Giriş II Z 2 0 0 2 3
TURK102 Türk Dili II Z 2 0 0 2 2
EAP102 English for Academic Purposes II Z 2 0 0 2 3
  TOPLAM   21 2 0 22 30
TOPLAM KREDİ   44 60
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HIST201 History of Civilization I Z 3 0 0 3 4
OTA201 Osmanlı Türkçesi Metinleri I Z 2 2 0 3 4
TAR205 Osmanlı Tarihi I (Kuruluş Devri) Z 3 0 0 3 5
TAR207 Osmanlı İdare Tarihi Z 3 0 0 3 5
AIIT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 2
  Area Elective I S 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli I S 3 0 0 3 5
TOPLAM   19 2 0 20 30
TOPLAM KREDİ   64 90
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HIST202 History of Civilization II Z 3 0 0 3 4
OTA202 Osmanlı Türkçesi Metinleri II Z 2 2 0 3 4
TAR206 Osmanlı Tarihi II (17. Yüzyıla Kadar) Z 3 0 0 3 5
HIST208 History of Medieval Europe Z 3 0 0 3 5
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 2
  Area Elective II S 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli II S 3 0 0 3 5
TOPLAM   19 2 0 20 30
TOPLAM KREDİ   84 120
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HIST301 History of Early Modern Europe Z 3 0 0 3 5
TAR303 Osmanlı Belgeleri I Z 3 0 0 3 5
TAR305 Osmanlı Tarihi III (1600-1789) Z 3 0 0 3 5
  Area Elective III S 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli IV S 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli III S 3 0 0 3 5
TOPLAM   18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ   102 150
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TAR302 Çağdaş Avrupa Tarihi (19. - 20. Yüzyıllar) Z 3 0 0 3 5
TAR304 Osmanlı Belgeleri II Z 3 0 0 3 5
TAR306 Osmanlı Modernleşme Tarihi (1789-1922) Z 3 0 0 3 5
  Area Elective V S 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli VI S 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli IV S 3 0 0 3 5
TOPLAM   18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ   120 180
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HIST401 Historiography Z 3 0 0 3 5
TAR407 Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I Z 3 0 0 3 5
TAR409 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Z 3 0 0 3 5
  Area Elective VII S 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli VIII S 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli V S 3 0 0 3 5
TOPLAM   18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ   138 210
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TAR410 Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi II Z 3 0 0 3 5
TAR428 Bitirme Tezi Z 0 6 0 3 5
  Area Elective IX S 3 0 0 3 5
  Area Elective X S 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli XI S 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli VI S 3 0 0 3 5
TOPLAM   15 6 0 18 30
TOPLAM KREDİ   156 240
    KREDİ AKTS
Toplam Kredi    156 240
Zorunlu Dersler   105 153
Seçmeli Dersler    51 87
Öğretim Dili İngilizce Olan Dersler    50 76
Öğretim Dili İngilizce Olan Derslerin Kredisi/Toplam  Kredi   32%
Toplam ders sayısı   54
Zorunlu ders sayısı   37
Zorunlu Ders Toplam Kredi   67%
Seçmeli Ders  Toplam Kredi   33%
Alan Seçmeli Ders Sayısı   11
Serbest Seçmeli Ders Sayısı   6
* Öğrencilerin en az 7 İngilizce Seçmeli Ders Almaları Gerekmektedir.  
ALAN SEÇMELİ DERSLER
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HIST221 Ancient History of Anatolia S 3 0 0 3 5
TAR229 Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti S 3 0 0 3 5
HIST225 History of the Crusades S 3 0 0 3 5
HIST226 History of the Byzantine Empire S 3 0 0 3 5
TAR227 Osmanlı Tarihleri ve Yazarları S 3 0 0 3 5
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HIST222 History of the Balkans S 3 0 0 3 5
TAR223 Anadolu Selçuklu ve Beylikleri Tarihi S 3 0 0 3 5
HIST228 Urban History and Historiography S 3 0 0 3 5
HIST229 The Roman History S 3 0 0 3 5
TAR230 Osmanlı Askeri Tarihi S 3 0 0 3 5
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TAR323 Osmanlı İlmiye Teşkilatı S 3 0 0 3 5
HIST325 History of Russia S 3 0 0 3 5
TAR335 Bozkır ve Göçebe Kültürü S 3 0 0 3 5
HIST327 History of Modern Central Asia S 3 0 0 3 5
TAR329 Osmanlı Minyatürleri ve Tarih S 3 0 0 3 5
HIST331 History of Mediterranean World S 3 0 0 3 5
TAR333 Osmanlı Tarihinin Yabancı Kaynakları S 3 0 0 3 5
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HIST324 History of the Middle East S 3 0 0 3 5
TAR326 Osmanlı Hukuk Tarihi S 3 0 0 3 5
HIST328 Social Sciences and Information Technologies S 3 0 0 3 5
HIST330 History of Iran S 3 0 0 3 5
TAR332 Osmanlı Döneminde Sanat ve Medeniyet S 3 0 0 3 5
TAR334 Endülüs Tarihi S 3 0 0 3 5
               
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TAR411 Tarih Semineri S 3 0 0 3 5
TAR421 Türk Demokrasi Tarihi S 3 0 0 3 5
TAR423 Diplomasi Tarihi S 3 0 0 3 5
TAR429 Osmanlı Siyasetnameleri ve Siyasi Metinleri S 3 0 0 3 5
HIST431 History of Education in Turkey S 3 0 0 3 5
TAR433 Bilgi-Belge Yönetimi S 3 0 0 3 5
TAR435 Osmanlı Kültür Tarihi S 3 0 0 3 5
TAR437 Avrupa ve Osmanlılar S 3 0 0 3 5
TAR439 Bilim Tarihi S 3 0 0 3 5
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HIST424 History of Modern Thought S 3 0 0 3 5
HIST426 Methods of History Teaching S 3 0 0 3 5
TAR432 Osmanlı Tarihi Coğrafyası S 3 0 0 3 5
TAR434 Osmanlı Denizcilik Tarihi S 3 0 0 3 5
HIST436 Islamic Intellectual World (13rd - 15th Centuries) S 3 0 0 3 5
HIST438 History of the Timurids and Mughals S 3 0 0 3 5

Üniversitemiz Senatosunun 09.08.2018 tarih ve 2018/19-1 sayılı kararı