Tarih Bölümü Lisansüstü Programlar

Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı, edebiyat fakültesi mezunu veya lisans seviyesinde tarih eğitim-öğretimi almış adaylara alanlarında bilimsel araştırmalar yaparak bilgiye ulaşma, değerlendirme ve yorumlama becerisi kazandırmak ve onları doktora programına hazırlamak amacıyla planlanmıştır. Adayları tarih disiplininin araştırma metotları ve temel meseleleri hakkında donanımlı hale getirmenin yanında bu alanlarda kapsayıcı, derinlikli ve yenilikçi derslerle ihtisaslaştırmayı hedefleyen program, temel tarih alanında yürütülmekte olan lisansüstü çalışmalarına seviyeli bir katkı sunmaktadır.

Program, adaylara temel tarihin teorik ve pratik meselelerini kavramsal düzeyde ve eleştirel bir bakışla ele alma imkanı verecek şekilde ve günümüz problemlerine çözümler üretmeye yönlendirecek bilimsel metotlarla uygulanmaktadır.

 

Tarih Doktora Programı

Özellikle Osmanlı, İslam tarihi ile Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Balkan tarihi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Program, bilimsel bir yaklaşım ve yöntem ile belirtilen alanların uzmanı olacak tarihçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.