Tarih Bölümü Lisans Programı

 • Tarih Bölümümüzde öğrencilerimiz genel tarih bilinci kazanmanın yanı sıra tarih ilminin modern yöntemlerini ve araştırma usullerini öğrenme imkânı buluyorlar.
 • Üniversitemizin ve kütüphanemizin sağlamış olduğu akademik imkânlara ilave olarak; zengin bir akademik kadroya sahip olan bölümümüzde, ilgi alanlarınızda derinleşebilmenizi sağlamak için çok sayıda seçmeli ders almanıza olanak sağlıyoruz.
 • Gerek kadrolu öğretim elemanlarımız gerekse de misafir öğretim üyesi olarak bölümümüzde ders veren hocalarımız alanının uzmanı, saygın tarihçiler olup sadece kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili dersler vermektedirler.

  Amaç ve Hedefler
 • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü, Osmanlı tarihinin kaynaklarının okunması ve anlaşılması için gerekli olan temel dersleri eksiksiz olarak sunuyor. Ayrıca tarih disiplininin kuramsal ve metodolojik yönlerinin yanı sıra, Medeniyet Tarihi, Çağdaş Dünya Tarihi, Antik Dünya Tarihi, Avrupa Tarihi, İran, Rusya, Orta Asya, Balkan, Orta Doğu ve Akdeniz Dünyası Tarihi’ne de seçmeli veya zorunlu ders olarak programında yer veriyor 
   
  Kayıt Kabul Şartları
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretime Giriş (LYS) sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir. Yurtdışından öğrenci kabulü ise; Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye Bursları” ve “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı” aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Mezunların Genel Profili

 • Tarih Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz gerek özel sektörde gerekse de kamu hizmetinde iş olanaklarına sahiptirler.
 • Mezunlarımız, pedagojik formasyon derslerini almak koşuluyla, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî ve özel okullarda veya dershanelerde branş öğretmenliği yapabilirler.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet Arşivi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediyeler vb. kamu kuruluşlarında görev alabilirler.
 • Müzelerde, kütüphanelerde, restorasyon ve restitüsyon çalışmaları yapan kurum ve şirketlerde çalışabilirler.
 • Ayrıca yayıncılık sektöründe ve belediyeler, vakıflar veya özel kişilerce kurulmuş olan kültür ve sanat kurumlarında istihdam edilme imkânına sahiptirler.