Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. İlhan ŞAHİN Adına İthafen "ÜÇ KITA – BİR TARİHÇİ" Adlı Eser Yayımlandı

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. İlhan ŞAHİN Adına İthafen "ÜÇ KITA – BİR TARİHÇİ" Adlı Eser Yayımlandı

Bazı insanlar için "ayaklı kütüphane", ya da "ilmin vücut bulmuş hali" gibi tanımlamalar yapılır. Üç kıtada araştırmalar yapmış olan Prof. Dr. İlhan Şahin hocamız için ise belki "tek kişilik üniversite" tabiri kul­lansak herhalde yanlış olmaz. Onun başlatmış olduğu Altay Toplulukları Sempozyumu serisi 2021 yılı itibariyle artık dokuza ulaşmış, bunun yanı sıra Orhon Yazıtları ve Türk-Moğol ilişkileri ile konar-göçerler üzerine yaptığı ek sempozyum programları onun neredeyse tek başına gayretle­riyle hayat bulmuştur. Bir okul mahiyetinde olan bu sempozyumlar katı­lımcılara çok şey öğretmiş, birlik ve beraberliği geliştirmiştir.

İlhan Şahin hocamız, iş disiplini, dikkati ve ahlakı konularında gerçekten bir numune-i imtisaldir. Hem sempozyum düzenlemelerinde hem de diğer akademik çalışmalarda gösterdiği hassasiyet, her ayrıntıya büyük bir vakarla hâkim olma güdüsü, en küçük bir hatayı yapmama gayreti onun öne çıkan özellikleridir. Bunun yanı sıra ikili ilişkilerindeki beyefendi tavrı, kendisinden yaş ve kıdemce çok küçüklere dahi saygılı davranması ve kendilerini önemli hissettiren ifadeler kullanması, onunla yapılan her görüşmede mutlaka yeni ve ufuk açıcı şeyler öğrenilerek yanından ayrılınması en bariz vasıflarındandır. Belki on yılı biraz aşan bir süredir yakın çalışma fırsatı bulduğumuz hocamızı iyi ki tanımışız ve iyi ki onun rahle-yi tedrisinden geçmişiz. Belki bir nebze de olsa ondan isti­fade edebilmişizdir. Bizde bıraktığı izler şüphesiz çok derin ve değerlidir.

Hocamız için bir armağan kitap hazırlama düşüncesi esasında bir süreden beri zihnimizi ciddi manada meşgul etmekteydi. Ancak çeşitli nedenler bizi hep tehir ettirdi. Ama sonunda işi ciddiyetle ele almaya karar verdik ve ulaştığımız hocalarımız büyük memnuniyetle yazı verme­yi kabul ederek bizi onurlandırdılar. Armağan kitapları genellikle adına çıkan kişinin öğrencileri ve dostlarının katkılarıyla vücut bulur. İlhan Şahin hocamızın öğrencisi ve arkadaşı elbette bu kadar değil…  Ancak içinde bulunduğumuz sağlık şartlarının da etkisiyle ve imkanlar dahilinde sayıyı az tutmak zorunda kaldık. Katkı sağlayan hocalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bunun yanı sıra ulaşamadığımız hocalarımızdan da bir o kadar özür diliyoruz. Umarım bizi anlayışla karşılarlar.

Makalelerini gönderen kıymetli hocalarımıza burada tekrar şükran­larımızı sunarken, kitabın basım-yayım işini üstlenen Bursa Osmangazi Belediyesi de özel bir teşekkürü hak ediyor. Kitabın yazımı ve editörlük işleri kadar önemli bir diğer alan da basımıdır. Hocamıza layık bir şekilde armağan kitabını sizlerin huzuruna çıkaran başta Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar Beyefendi 'ye, Başkan Yardımcımız Cem Kürşad Hasanoğlu Beyefendi 'ye ve Kültür İşleri Müdiremiz Gülşah Cebelli Öncel Hanımefendi'ye teşekkürlerimizi arz ederiz. Kıymetli hocamıza Al­lah'ın sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu, uzun bir ömür ve akade­mik faaliyetlerine devam etme gücü vermesi temennisiyle…

Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun
Muhammed Bilal Çelik
01.09.2021
Ankara

Görüntülenme: 1034 Yayınlanma Tarihi: 19 Kasım 2021