Tüm Haberler

Prof. Dr. İlhan Şahin’in, Destekleyici Temsilciler Arasında Yer Aldığı ve Bildirisiyle Katıldığı Trans-Altai Sustainability Dialogue Toplantısı Moğolistan’da Gerçekleşti

Prof. Dr. İlhan Şahin’in, Destekleyici Temsilciler Arasında Yer Aldığı ve Bildirisiyle Katıldığı Trans-Altai Sustainability Dialogue Toplantısı Moğolistan’da Gerçekleşti

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Şahin’in, destekleyici temsilciler arasında yer aldığı ve bildirisiyle katıldığı "Trans-Altai Sustainability Dialogue" toplantısı, 24-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Moğolistan’ın başkenti Ulaanbaatar’da gerçekleşti. Moğolistan Parlamentosu (The State Great Hural of Mongolia), Ban Ki-moon Foundation ve Stanford University’s Walter H.

30 Nisan 2024
Matrakçı Nasuh\'un Süleyman Namesi

Matrakçı Nasuh'un Süleyman Namesi

asır Osmanlı tarihçileri arasında yer alan en önemli isimlerden birisi de Nasuh b. Karagöz El-Priştevî ya da daha çok bilinen adıyla Matrakçı Nasuh’tur. Matrakçı Nasuh, Enderun’a giriş ve buradaki eğitimini tamamlamıştır. Çok iyi bir silahşör olan Nasuh buradaki eğitimi sırasında devrin ünlü alimlerinden dersler almıştır. Matematiğe de ilgi duymuş ve bu sahada eser kaleme almıştır. Öyle ki ya

4 Mart 2024
Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen’in Editörlüğünde Hazırlanan “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Ordusu ve Millî Savunma” Kitabı Yayımlandı

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen’in Editörlüğünde Hazırlanan “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Ordusu ve Millî Savunma” Kitabı Yayımlandı

Doktor Öğretim Üyesi Zekeriya Türkmen’in editörlüğünde “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Ordusu ve Millî Savunma” Kitabı Yayımlandı. Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen’in editörlüğünde hazırlanan ve Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından 30 Ağustos 2023’te yayımlanarak okuyucunun istifadesine sunulan “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Ordusu ve Millî Savunma” adlı kitap, Tarih, Askerî Tarih, Harp Tarihi,

28 Eylül 2023
Prof. Dr. İlhan Şahin\'in Editörleri Arasında Yer Aldığı IX. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumunun Bildirileri Yayımlandı

Prof. Dr. İlhan Şahin'in Editörleri Arasında Yer Aldığı IX. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumunun Bildirileri Yayımlandı

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlhan Şahin'in editörleri arasında yer aldığı IX. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumunun bildirileri yayımlandı. Tanıtım kitapçığına buradan ulaşabilirsiniz.  

22 Ağustos 2023
XI. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu Gerçekleşti

XI. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu Gerçekleşti

XI. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feridun M. Emecen ve Prof. Dr. İlhan Şahin’in Düzenleme Kurulu’nda yer aldığı ve bildirileriyle katıldığı XI. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu Kazakistan’ın Almatı şehrinde al-Farabi Millî Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayan ve kültür programlarıyla 7 Te

19 Temmuz 2023
XI. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu

XI. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu

Üniversitemizin öğretim üyelerinin de organizasyonu içinde yer aldığı XI. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu 4-7 Temmuz 2023 tarihlerinde Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapılıyor. Sempozyumla ilgili programa buradan ulaşılabilir.

3 Temmuz 2023
Prof. Dr. Kemal Beydilli\'nin \

Prof. Dr. Kemal Beydilli'nin "Osmanlı'da Devletlerarası İlişkiler Siyaset-Yaşam-Yenileşme Seçilmiş Makaleler 1" Adlı Kitabı Yayımlandı

Üniversitemiz Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal Beydilli'nin Osmanlı'da Devletlerarası İlişkiler Siyaset-Yaşam-Yenileşme Seçilmiş Makaleler 1 " adlı kitabı yayımlandı.Son dönem Osmanlı Tarihi alanında yaptığı orijinal çalışmalarla hem yurt içinde hem de yurt dışında maruf, bu konuyla alakalı İslam Ansiklopedisi’nin birçok maddesini yazan, Prof. Dr. Kemal Beydilli’nin kendi seçtiği m

27 Mart 2023
Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğr. Gör. Davut Erkan\'ın Hazırladığı \

Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğr. Gör. Davut Erkan'ın Hazırladığı "II. Abdülhamid'in İlk Mabeyn Feriki Eğinli Said Paşa'nın Hâtırâtı 1876-1887 I-VI" Yayımlandı

II. Abdülhamid'in İlk Mabeyn Feriki Eğinli Said Paşa'nın Hâtırâtı 1876-1887 I-VITanzimat devri ve bürokratlarının yetiştirip I. Meşrutiyet dönemine sunduğu genç bir subay ve devlet adamı… Mühendishâne’de yetişip Edinburgh Üniversitesi ve İngiliz Kraliyet Askerî Akademisi’nde eğitim gören Osmanlı Devleti’nin parlak öğrenci ve subaylarından biri Eğinli Said Paşa ve onun kaleme aldığı hatıraları… 93

22 Mart 2023
Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Kemal Beydilli\'nin \

Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Kemal Beydilli'nin "Mühendislerimizden Seyyid Mustafa ve Nizâm-ı Cedîde Dair Risalesi" Adlı Kitabı Yayımlandı

Mühendislerimizden Seyyid Mustafa ve Nizam-ı Cedîd’e Dair RisalesiII. Selim döneminde başlayan yenileşme hareketleri (Nizâm-ı Cedȋd) içinde hayatî bir önem arz eden mühendislik biliminin, Avrupa örnekleri uyarınca açılan okullarda öğrenilmesi aşamasının önemli isimlerinden biri olan genç mühendislerimizden Seyyid Mustafa, meslek hayatı ve ifa ettiği hizmetlerden ziyade Fransızca olarak kaleme aldı

22 Mart 2023
Prof. Dr. İlhan Şahin\'in Editörleri Arasında Yer Aldığı Yörükler II Kitabı Yayımlandı

Prof. Dr. İlhan Şahin'in Editörleri Arasında Yer Aldığı Yörükler II Kitabı Yayımlandı

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlhan Şahin'in editörleri arasında yer aldığı Yörükler II kitabı yayımlandı.

8 Mart 2023
Îmâ-yı Törehât-ı Büldânân Osmanlı Beldelerinin Töreleri

Îmâ-yı Törehât-ı Büldânân Osmanlı Beldelerinin Töreleri

ÎMÂ-YI TÖREHÂT-I BÜLDÂNÂNOSMANLI BELDELERİNİN TÖRELERİOsmanlı edebî literatüründe seyahatname ve tarihî coğrafya tarzı eserlere, diğer türlere göre çok daha az rastlandığı bilinen bir gerçektir. Osmanlı şehir, kasaba ve köy gibi yerleşim yerlerinin fizikî görünümleri, demografik yapısı ile sosyal ve kültürel tarihleri bakımından önemli bilgileri ihtiva eden bu tür eserler arasında bugüne kadar pek

30 Ocak 2023
X. Altay Toplulukları Sempozyumu

X. Altay Toplulukları Sempozyumu

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Prof. Dr. Feridun M. Emecen ve Prof. Dr. İlhan Şahin’in Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu’nda yer aldığı ve bildirileriyle katıldığı X. Altay Toplulukları Sempozyumu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Altayist akademisyenleri bir araya getiren, onların tanışmaların

28 Ekim 2022