Tüm Haberler

Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğr. Gör. Davut Erkan\'ın Hazırladığı \

Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğr. Gör. Davut Erkan'ın Hazırladığı "II. Abdülhamid'in İlk Mabeyn Feriki Eğinli Said Paşa'nın Hâtırâtı 1876-1887 I-VI" Yayımlandı

II. Abdülhamid'in İlk Mabeyn Feriki Eğinli Said Paşa'nın Hâtırâtı 1876-1887 I-VITanzimat devri ve bürokratlarının yetiştirip I. Meşrutiyet dönemine sunduğu genç bir subay ve devlet adamı… Mühendishâne’de yetişip Edinburgh Üniversitesi ve İngiliz Kraliyet Askerî Akademisi’nde eğitim gören Osmanlı Devleti’nin parlak öğrenci ve subaylarından biri Eğinli Said Paşa ve onun kaleme aldığı hatıraları… 93

22 Mart 2023
Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Kemal Beydilli\'nin \

Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Kemal Beydilli'nin "Mühendislerimizden Seyyid Mustafa ve Nizâm-ı Cedîde Dair Risalesi" Adlı Kitabı Yayımlandı

Mühendislerimizden Seyyid Mustafa ve Nizam-ı Cedîd’e Dair RisalesiII. Selim döneminde başlayan yenileşme hareketleri (Nizâm-ı Cedȋd) içinde hayatî bir önem arz eden mühendislik biliminin, Avrupa örnekleri uyarınca açılan okullarda öğrenilmesi aşamasının önemli isimlerinden biri olan genç mühendislerimizden Seyyid Mustafa, meslek hayatı ve ifa ettiği hizmetlerden ziyade Fransızca olarak kaleme aldı

22 Mart 2023
Prof. Dr. İlhan Şahin\'in Editörleri Arasında Yer Aldığı Yörükler II Kitabı Yayımlandı

Prof. Dr. İlhan Şahin'in Editörleri Arasında Yer Aldığı Yörükler II Kitabı Yayımlandı

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlhan Şahin'in editörleri arasında yer aldığı Yörükler II kitabı yayımlandı.

8 Mart 2023
Îmâ-yı Törehât-ı Büldânân Osmanlı Beldelerinin Töreleri

Îmâ-yı Törehât-ı Büldânân Osmanlı Beldelerinin Töreleri

ÎMÂ-YI TÖREHÂT-I BÜLDÂNÂNOSMANLI BELDELERİNİN TÖRELERİOsmanlı edebî literatüründe seyahatname ve tarihî coğrafya tarzı eserlere, diğer türlere göre çok daha az rastlandığı bilinen bir gerçektir. Osmanlı şehir, kasaba ve köy gibi yerleşim yerlerinin fizikî görünümleri, demografik yapısı ile sosyal ve kültürel tarihleri bakımından önemli bilgileri ihtiva eden bu tür eserler arasında bugüne kadar pek

30 Ocak 2023
X. Altay Toplulukları Sempozyumu

X. Altay Toplulukları Sempozyumu

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Prof. Dr. Feridun M. Emecen ve Prof. Dr. İlhan Şahin’in Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu’nda yer aldığı ve bildirileriyle katıldığı X. Altay Toplulukları Sempozyumu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Altayist akademisyenleri bir araya getiren, onların tanışmaların

28 Ekim 2022
Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Lisans Programı Almanya\'nın Heidelgerg Üniversitesi ile karşılıklı Erasmus+ Anlaşması İmzaladı

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Lisans Programı Almanya'nın Heidelgerg Üniversitesi ile karşılıklı Erasmus+ Anlaşması İmzaladı

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Lisans Programı Almanya'nın Heidelgerg Üniversitesi ile karşılıklı Erasmus+ anlaşması imzaladı.Anlaşma metni için tıklayınız.

30 Eylül 2022
Prof. Dr. İlhan Şahin’in Editörleri Arasında Yer Aldığı IX. Uluslararası Altay Toplulukları: Destanlar ve Destan Kültürü Sempozyumuna Sunulan Bildiriler Kitap Halinde Yayımlandı

Prof. Dr. İlhan Şahin’in Editörleri Arasında Yer Aldığı IX. Uluslararası Altay Toplulukları: Destanlar ve Destan Kültürü Sempozyumuna Sunulan Bildiriler Kitap Halinde Yayımlandı

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlhan Şahin’in editörleri arasında yer aldığı IX. Uluslararası Altay Toplulukları: Destanlar ve Destan Kültürü Sempozyumuna sunulan bildiriler kitap halinde yayımlandı. Detaylar için tıklayınız.

28 Eylül 2022
Prof. Dr. İlhan Şahin’in Editörleri Arasında Yer Aldığı VII. Uluslararası Altay Toplulukları: Gelenekler-Görenekler-Töreler-Yasalar Sempozyumuna Sunulan Bildiriler Kitap Halinde Yayımlandı

Prof. Dr. İlhan Şahin’in Editörleri Arasında Yer Aldığı VII. Uluslararası Altay Toplulukları: Gelenekler-Görenekler-Töreler-Yasalar Sempozyumuna Sunulan Bildiriler Kitap Halinde Yayımlandı

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlhan Şahin’in editörleri arasında yer aldığı VII. Uluslararası Altay Toplulukları: Gelenekler-Görenekler-Töreler-Yasalar Sempozyumuna sunulan bildiriler kitap halinde yayımlandı.

21 Temmuz 2022
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yılmaz AKBULUT\'un Kaleme Aldığı \

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yılmaz AKBULUT'un Kaleme Aldığı "HEKİMOĞLU ALİ PAŞA, Paşalar Çağının Şeyhülvüzerası" Başlıklı Eseri Yayımlandı

Hekimoğlu Ali Paşa, XVIII. yüzyılda üç kere sadaret makamına gelmiş, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve sosyal dönüşümlerine şahit olmuş ve bunlara yön vermiş bir devlet adamıdır. 70 yılı aşan ömrü boyunca, Bosna’dan Adana’ya, Tebriz’den Kahire’ye, Girit’ten Trabzon’a, İmparatorluk coğrafyasında ayak basmadığı pek az yer bırakan Ali Paşa siyasi haşmeti, savaşlarda ve idari nizamda elde ettiği baş

17 Ocak 2022
Prof. Dr. Feridun M. Emecen ile Prof. Dr. İlhan Şahin\'in Hazırladıkları II. Bayezid Dönemi Ahkâm Defterleri Adlı Eser Türk Tarih Kurumu Tarafından Yayımlanmıştır

Prof. Dr. Feridun M. Emecen ile Prof. Dr. İlhan Şahin'in Hazırladıkları II. Bayezid Dönemi Ahkâm Defterleri Adlı Eser Türk Tarih Kurumu Tarafından Yayımlanmıştır

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feridun M. Emecen ile Prof. Dr. İlhan Şahin'in hazırladıkları "II. Bayezid Dönemi Ahkâm Defterleri" adlı eser Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmıştır.

20 Aralık 2021
Prof. Dr. Feridun M. Emecen’in Kaleme Aldığı İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikleri Dünyası Başlıklı Eserinin Yeni Baskısı Yayımlandı

Prof. Dr. Feridun M. Emecen’in Kaleme Aldığı İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikleri Dünyası Başlıklı Eserinin Yeni Baskısı Yayımlandı

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Feridun M. Emecen’in kaleme aldığı İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikleri Dünyası Başlıklı Eserinin Yeni Baskısı yayımlandı.   İLK OSMANLILAR VE BATI ANADOLU BEYLİKLERİ DÜNYASI Osmanlılar ... Tarihin akışında birden ortaya çıkıveren ve hala çıkış öyküleriyle araştırmalara konu olan devlet ve medeniyet kurucuları ... Kimler kurdu Osma

13 Aralık 2021
Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. İlhan ŞAHİN Adına İthafen \

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. İlhan ŞAHİN Adına İthafen "ÜÇ KITA – BİR TARİHÇİ" Adlı Eser Yayımlandı

Bazı insanlar için "ayaklı kütüphane", ya da "ilmin vücut bulmuş hali" gibi tanımlamalar yapılır. Üç kıtada araştırmalar yapmış olan Prof. Dr. İlhan Şahin hocamız için ise belki "tek kişilik üniversite" tabiri kul­lansak herhalde yanlış olmaz. Onun başlatmış olduğu Altay Toplulukları Sempozyumu serisi 2021 yılı itibariyle artık dokuza ulaşmış, bunun yanı sıra Orhon Yazıtları ve Türk-Moğol ilişkile

19 Kasım 2021