Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğr. Gör. Davut Erkan'ın Hazırladığı "II. Abdülhamid'in İlk Mabeyn Feriki Eğinli Said Paşa'nın Hâtırâtı 1876-1887 I-VI" Yayımlandı

Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğr. Gör. Davut Erkan'ın Hazırladığı "II. Abdülhamid'in İlk Mabeyn Feriki Eğinli Said Paşa'nın Hâtırâtı 1876-1887 I-VI" Yayımlandı

II. Abdülhamid'in İlk Mabeyn Feriki Eğinli Said Paşa'nın Hâtırâtı 1876-1887 I-VI

Tanzimat devri ve bürokratlarının yetiştirip I. Meşrutiyet dönemine sunduğu genç bir subay ve devlet adamı… Mühendishâne’de yetişip Edinburgh Üniversitesi ve İngiliz Kraliyet Askerî Akademisi’nde eğitim gören Osmanlı Devleti’nin parlak öğrenci ve subaylarından biri Eğinli Said Paşa ve onun kaleme aldığı hatıraları… 93 Harbi’nin imparatorluğu temellerinden sarsması, binlerce muhacirin Rumeli’den göçleri, imparatorluk merkezindeki çaresizlik ve cinnet anları, yapılan ağır antlaşmalar, cephelerde ve diplomasi masasındaki ağır hezimetler, müzmin şüphe hastalığı olan bir hükümdar kısacası yaşanan buhran devrine, insanları yolculuğa çıkaran hatırat Zeytun Ermeni hadiseleri ve Anadolu’nun o yıllar içeresinde bulunduğu durumu çarpıcı tasvirlerle günümüze aktarmakla beraber son dönem bir Osmanlı bürokratının hayatının öğrenilmesi ve anlaşılması açısından günümüz insanına altın tepsi içinde bilgiler sunmaktadır. Elinizdeki hatırat, zihinlere “aciziyeti marifet” gibi kazımayı başaran günümüz hammasi söylemlerinin aksine okuyucuları, kan, göz yaşı ve barutun yarattığı ağır atmosferle kısacası “aciziyetler devriyle” tanıştıracaktır.

Görüntülenme: 659 Yayınlanma Tarihi: 22 Mart 2023