XI. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu Gerçekleşti

XI. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu Gerçekleşti

XI. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feridun M. Emecen ve Prof. Dr. İlhan Şahin’in Düzenleme Kurulu’nda yer aldığı ve bildirileriyle katıldığı XI. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu Kazakistan’ın Almatı şehrinde al-Farabi Millî Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

4 Temmuz 2023 tarihinde başlayan ve kültür programlarıyla 7 Temmuz 2023 tarihine kadar devam eden sempozyumun bu defaki konusu, Altay halklarında yer ve su adları oldu. 40 oturum hâlinde gerçekleşen sempozyuma ev sahibi Kazakistan başta olmak üzere Türkiye, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Moğolistan, Rusya Federasyonu ve Batı ülkelerinden 150 civarında Altayist bilim insanı bildirileriyle katıldı.

Sempozyumda Altay halklarında yer ve su adları ile ilgili yazılı ve sözlü tarihî kaynaklar ile bu adların veriliş sebepleri (coğrafî ve tabiî özellikler, tarihî olaylar ve doğal sebepler, sosyo-kültürel etkiler, din ve inançlar, boy/oymak ve şahıslar/onomastik gibi); en erken dönemlerden itibaren bu adların menşeleri ve anlamları; fonetik (ses bilgisi) ve morfolojik (şekil/biçim bilgisi) açısından değişikliğe uğramaları gibi konular üzerinde bildirilerin sunulduğu ve bunların mukayeseli olarak ele alındığı dikkati çekti.

Sempozyuma Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Dede Korkud Kitabı’nda Çözümlemeyen Bir Yer Adı Hakkında Mülahazalar ve Prof. Dr. İlhan Şahin ise Yer Adlarının Tespit ve İncelenmesi Yöntemine Dair Bazı Mülahazalar adlı bildirilerini sundular.

Sempozyumun kapanış oturumunda 2024 yılında yapılacak sempozyumla ilgili talepler değerlendirildi ve Tayvan’da Chengchi Üniversitesi’nin talebi oybirliğiyle kabul edilerek gelecek yıl sempozyumun Chengchi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Altay Halklarında Giyim Kuşam Kültürü konusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Görüntülenme: 1135 Yayınlanma Tarihi: 19 Temmuz 2023