Matrakçı Nasuh'un Süleyman Namesi

Matrakçı Nasuh'un Süleyman Namesi

  1. asır Osmanlı tarihçileri arasında yer alan en önemli isimlerden birisi de Nasuh b. Karagöz El-Priştevî ya da daha çok bilinen adıyla Matrakçı Nasuh’tur.

Matrakçı Nasuh, Enderun’a giriş ve buradaki eğitimini tamamlamıştır. Çok iyi bir silahşör olan Nasuh buradaki eğitimi sırasında devrin ünlü alimlerinden dersler almıştır. Matematiğe de ilgi duymuş ve bu sahada eser kaleme almıştır. Öyle ki yazdığı ilk eser matemetiğe dair olmuştur.

Matrakçı Nasuh’un asıl ilgi sahası ise tarihtir. İlk insandan 1551 yılına kadar gelen ve içind Osmanlı tarihinin de yer aldığı bir dünya tarihi kaleme almıştır. Ona tarihçi olarak asıl ününü kazandıran ise bu eserinin Osmanlı tarihi kısmı olmuştur.

Matrakçı Nasuh son derece edebi bir üslpla kaleme aldığı eserlerine insansız topografik minyatürler yerleştirerek Osmanlı tarihçiliğinde yepyeni bir çığı açmıştır. Geride bıraktığı bu minyatürlü Osmanlı tarihinin önemli bir bölümü kendi görgü şahitliğine dayanmaktadır. Aynı zamanda çizmiş olduğu coğrafyaya odaklanmış ve insansız minyatürler 16. asır Osmanlı coğrafyası, mimarisi, denizcilliği ve İsntabul’u ile ilgili önemli kaynaklardan biridir.

Görüntülenme: 165 Yayınlanma Tarihi: 4 Mart 2024