Kuruluştan Cumhuriyet'e - Ümraniye Tarihi Araştırma Projesi

Kuruluştan Cumhuriyet'e - Ümraniye Tarihi Araştırma Projesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bünyesinde Yürütülen “Kuruluştan Cumhuriyet’e – Ümraniye Tarihi” Adlı Araştırma Projesi Tamamlanarak Kitaplaştırıldı.

XIX. asrın sonlarında küçük bir köyden doğan ve imparatorluğun yaşadığı çöküşün icbar ettiği göçlerle oluşan, sonradan İstanbul’un cazibesinin artışıyla giderek çok büyük miktarda nüfus çeken, hemen ardından modern dönemlerde adeta “patlayan” yeni iş merkezlerinin ana kente en yakın sayılabilecek arka alanını oluşturan Ümraniye’nin bugün kapsadığı bölgenin tarihi kaynaklara intikal etmeyen “kayıp” tarihini açığa çıkartmak bu çalışmanın ana konusunu oluşturmuştur. Bu bilinmeyen tarih, uzun bir araştırmanın sonucu, daha çok resmî belgeler, tahrir kayıtları, sicil defterleri, vakıf kayıtları gibi arşiv vesikalarıyla gün yüzüne çıkarılmış, Ümraniye’nin önce bir yerleşim birimi, ardından da büyük bir ilçeye dönüşümünün tarihi süreçleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Ümraniye Belediye Başkanlığı ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin müşterek bir projesi olan bu çalışmanın araştırmaları üniversitemiz Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal Beydilli, Prof. Dr. Feridun M. EMECEN ve Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın ilmî denetim ve gözetiminde yapılmış ve metinlerin oluşturulması, çözümü ve yazımı Ayhan Yüksel ile Davut Erkan tarafından gerçekleştirilmiştir.

Görüntülenme: 1219 Yayınlanma Tarihi: 16 Temmuz 2018