Tarih Bölümü'nden İki Yeni Kitap

Tarih Bölümü'nden İki Yeni Kitap

YAPAY TARİHİN ESİRLERİ - Prof. Dr. Ali AKYILDIZ

Geçmişi kusursuz bir altınçağ olarak görüyor; tarihe ve tarihi şahsiyetlere yönelik en küçük bir eleştiriye dahi tahammül edemiyoruz. Siyasi tavır alışlar, tarihi, hükmü önceden verilmiş yargıları teyit edecek bir veriler manzumesi haline getiriyor. Oysa geçmişi olduğu gibi anlamamızı sağlayacak anahtarları görmezden geldiğimiz, tarih tasavvurumuzu sağlam bir düzleme oturtamadığımız müddetçe tarih, gelecek için bir yol gösterici, bir kılavuz olma rolünü ifa edemez.

Ali Akyıldız Yapay Tarihin Esirleri’nde tarihi peşin hükümlerin onaylayıcısı olmaktan çıkarıp rasyonel ve tutarlı bir tarih kavrayışının nasıl olması gerektiğine dair müthiş bir perspektif sunuyor. Bir tarih araştırmasının sınırları nasıl çizilir, müessese tarihi ve süreç analizi nasıl yapılır, detay ve genel çerçeve arasındaki denge ne şekilde kurulur, kaynak kritiği nasıl yapılır, bir tarihî karakterin terekesinden çıkan eşyalarla o kişinin yaşamı canlandırılabilir mi gibi birçok soruyu kendi tecrübelerinden yola çıkarak cevaplandırıyor. Bununla da kalmıyor; Osmanlı’nın modernleşme macerası, harem, padişah kızları ve valide sultanlar, kâğıt paraya geçiş, Türkiye’de zayıf bir tarih alanı olarak kalan biyografi çalışmaları gibi birçok konuyla ilgili ufuk açıcı bilgiler paylaşıyor.
 
 
OSMANLI TÜRK YAYLARI - Arş. Gör. M. Yılmaz AKBULUT (Çeviri)
 

 

 

 

 

Türk kültür ve tarihinin birçok alanında izleri bulunan okçuluk ve yay yapımı uzun bir süredir kaybolmuş olsa da son yıllarda yeniden bir doğuş yaşamaktadır. Bu kayboluş döneminde Türk okçuluğuna dair birçok bilgi ve geleneksel usullerle yay üretimi de unutulmuş ve bu alandaki usta-çırak zinciri kırılmış olduğundan dolayı, doğru malzeme ve usullerle Osmanlı-Türk yayı imal etmek, oldukça zor bir süreç haline gelmiştir. Yapılan yeni araştırmalar, Osmanlı-Türk yayına yönelik ortaya çıkan  kaynaklar ve deneysel gözlemlerle bu zorluk ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu doğrultuda uzun yıllar süren bilimsel ve teknik araştırmalarla Adam Karpowicz’in ortaya koyduğu bu eser, Osmanlı-Türk yaylarının yeniden imali noktasında oldukça yol göstericidir ve literatürde yay imali hakkında yazılmış en iyi eser sayılmaktadır.

 

Görüntülenme: 1547 Yayınlanma Tarihi: 26 Temmuz 2018